TilbageTilbageFrem

Tree Tales  _ 2013

- a new permanent grove in the park of the estate Glorup, at Fyn, Denmark.

English text coming up...

[Danish text from the exhibition guide: Et brev fra Karen Blixen, fundet i en kommodeskuffe i havestuen på Glorup, samt en række betydningsfulde personer fra kunstnerens personlige og faglige univers danner udgangspunkt for Camilla Berners bidrag til Geist Glorup. Tree Tales, en nyplantet lund af særligt udvalgte træer midt i Glorups eksothave, er en undersøgelse af, hvad der giver steder og mennesker identitet og historie. Tree Tales, der ligesom størstedelen af Berners projekter er et stedsspecifikt værk, tematiserer hvorledes kunstnere og kulturpersonligheder gennem tiden har påvirket Glorups historie på deres kortere og længere ophold på stedet. Karen Blixen besøgte bl.a. herregården og bad efterfølgende Glorup om et træ, som hun plantede ud i herregårdslunden på Rungstedlund sammen med en lille note om valget af træsort i en forseglet beholder. I forlængelse af Blixens handling har Berner bedt en række inspiratorer om at udvælge et yndlingstræ og bringe det til Glorup. Med afsæt i kunstnerens eget personlige livsforløb har hun udpeget personer, der har haft afgørende betydning for udviklingen hen imod hendes nuværende kunstneriske praksis. Glorups nuværende godsejer, Jakob Rosenkrantz, har ligeledes bidraget til værket ved at vælge de personer, der har betydning for ham og særligt godsets udvikling i dag, og bedt disse mennesker om at udvælge et træ til den nye lund. Tilsammen udgør lunden en usædvanlig og lidt sær sammensætning af træsorter, der vidner om de mange historier, der ligger bag. I lighed med Blixen lægges der ved træernes rødder en forseglet beholder med en skrivelse, hvori Berner og Rosenkrantz gør rede for valget af inspiratorer, samt disses motivation for at vælge det pågældende træ. Tree Tales bidrager således med en række nye - skjulte - personfortællinger til rækken af historiefortællende spor i Glorups romantiske have.

Enkelte af Tree Tales’ træer bliver plantet ved en ceremoni under åbningen af Geist Glorup d. 25/5, hvor de involverede oplæser deres begrundelser for valg af personer og træer.

En tilhørende publikation formidler desuden historierne bag Tree Tales.]

Text by Line Kjær and Lotte Boesen Toftgaard

Exhibition 'Geist Glorup' curated by UMAGE  / Line Kjær and Lotte Boesen Toftgaard

After reading our correspondence artist Eva Koch put the letter in a bottle and sealed it. The bottle was layed in the grown and the tree planted on top of it. Eva Koch chose an oak tree.